Cambodja

 
Geschiedenis
De eerste bekende beschavingen verschijnen ongeveer in de 1e eeuw van onze jaartelling in Cambodja. Dit zijn de beschavingen van Chenla (Chinese naam, Khmer naam Kambu) en Funan (Chinese naam, echte naam onbekend) meer in hedendaags Vietnam. Van 802 tot ongeveer 1350 was Cambodja onderdeel van een groot Khmer-rijk. Dit rijk strekte zich uit over grote delen van Zuidoost-Azië, waaronder het hedendaagse Cambodja, delen van Vietnam, Laos, Thailand en tot aan de oostelijke grenzen van Myanmar. De hoofdstad van dit rijk was voor de langste tijd in Angkor Wat dat bij het hedendaagse Siem Reap ligt. Angkor Wat en andere hindoetempels zijn beroemde overblijfselen van deze beschaving. Na verscheidene oorlogen met Ayutthaya en Lan Xang (dat het zelf had helpen stichten), verplaatsten de Khmers de hoofdstad naar Phnom-Penh en ongeveer vanaf die tijd veranderde de naam in Kambu-ja (Cambodja).

Vanaf het midden van de 15e eeuw tot de komst van de Fransen werd Cambodja geregeerd door zwakke koningen en werd het verscheurd door interne conflicten. Ook vele oorlogen met Ayutthaya en Vietnam leidden tot grote verliezen in zowel land als rijkdom. Cambodja zou nooit meer de omvang en glorie van het oude Khmer-rijk meemaken.

Tussen 11 augustus 1863 en 9 november 1953 werd Cambodja geregeerd door Frankrijk. Eerst werd Cambodja een Frans protectoraat, op 17 oktober 1887 werd het een onderdeel van de Unie van Indochina samen met Tonkin, Annam, Cochin China en Laos (vanaf 1893). Vanaf 8 november 1949 trad Cambodja toe tot een associatie met Frankrijk. Op 9 november 1953 werd Cambodja onder koning Norodom Sihanouk onafhankelijk en sindsdien kent het een turbulente geschiedenis met vele politieke wisselingen.

Tijdens de Vietnamoorlog werd Cambodja zwaar gebombardeerd door Amerikaanse B-52-bommenwerpers die de Vietcong en de Ho Chi Minh-route als doel hadden. Cambodja was na Laos zelfs het zwaarst gebombardeerde land in Zuidoost-Azië, er vielen naar schatting 600.000 burgerslachtoffers. In 1970 vielen Amerikaanse en Zuid-Vietnamese troepen Cambodja binnen om aldaar gelegerde Vietcongtroepen aan te vallen. In 1975 wierp de Rode Khmer de regering van Lon Nol omver en kwam aan het bewind. Ze oefenden een waar schrikbewind uit en vermoordden tussen 1,5 miljoen en 2,5 miljoen mensen (schattingen zijn zo laag als 800.000 (bekentenis Pol Pot) en zo hoog als 3 miljoen (Vietnamese bronnen)). Dit was ongeveer 25% van de Cambodjaanse bevolking.

In 1978 vielen de Vietnamezen Cambodja binnen, nadat de laatste het zuiden van Vietnam was binnengevallen. Hierna heerste er tot ver in de jaren ’90 van de 20e eeuw een burgeroorlog die uiteindelijk resulteerde in de overgave van de laatste Rode Khmer-guerrillero’s. Van 1991 tot 1993 was het land onder bestuur van de Verenigde Naties (UNTAC). In mei 1993 werden er voor het eerst weer verkiezingen gehouden. De situatie bleef echter tot in 2003 onstabiel.

Demografie

Bevolking

De meeste Cambodjanen horen etnisch gezien bij de Khmer (90%). De Vietnamezen zijn de op een na grootste groep met 5% en de Chinezen volgen met 1%. [1] De overige vier procent van de bevolking bestaat uit de islamitische Chams, de Thais en bergvolkeren. Een grote groep Cambodjanen woont buiten Cambodja, namelijk in de provincies Buriram, Sisaket, Surin en Ubon Ratchathani in het noordoosten van Thailand. En in het zuidelijk deel van Vietnam, dat door de Cambodjanen ook wel Kampuchea Krom wordt genoemd, de inwoners worden ook wel Khmer Krom genoemd. Het land heeft relatief een jonge bevolking en het relatief het snelst groeiende bevolking in de regio.

Religie
Het Boeddhisme is de nationale godsdienst sinds de 15e eeuw. Het Boeddhisme is in uiteenlopende vormen gemengd of wordt overheerst door elementen uit het Brahmisme, het animisme, Chinese godsdiensten en diverse culturele Khmer uitingen.

 

Onder de communistische Rode Khmer kwamen 90 % van de Boeddhistische moniken en ook de meeste Christenen om. Boeddhistische tempels en andere heiligdommen werden vernield.


Pagoda (what) met monnik 
Sinds begin jaren ’90 heerst er een vrijheid van godsdienst en is er een grote tolerantie naar andere godsdiensten.

Religies Bevolking % Aantallen Jaarl.Gr.
Boeddhisme 82,57 9.221.186 +2,2%
Chinese 4,69 523.766 +5,6%
Chinese godsdiensten 4,35 485.796 +5,6%
Moslim 3,90 435.541 +4,5%
noher 2,92 326.000 -7,0%
Niet religieus / overig 1,19 132.896 +4,7%
Hindoe 0,26 29.036 +14,2%
Bahai 0,12 13.401 +6,1%


Historie van het christendom in Cambodja
Cambodjanen kwamen voor het eerst met het christendom in aanraking door de Portugeze Dominicanen in het midden van de 16e eeuw. De historie van de Rooms Katholieke kerk is uitgebreid beschreven in het boek “The Cathedral of the Rice Paddy-450 Years of History of the Church in Cambodia” van Francois Ponchaud. 

In het midden van de 17e eeuw trachten Nederlanders om een vestiging op te richten van de Verenigde Oostindische Compagnie. De koopman en de dominee gingen hierbij hand in hand. Zij worden in 1643 in Phnom Penh vermoord. De aanwezigheid van Nederlanders in Cambodja wordt beschreven door A. Cabaton in: Les Hollandais au Cambodge au 17e siecle en is gepubliceerd in de Revue de l’Histoire des Colonies Francaises (1914) p.129-220. Een andere bron is: W.J.M. Buch,La Compagnie des Indes Neerlandaises et l’Indochine, in de Bulletin de l’Ecole Francaise d’Extreme orient, Vol.XXXVI en XXXVII (1936, 1937). De eerste protestantse zendelingen beginnen hun werk in Cambodja in 1923. Ze zijn van de Amerikaanse Christian & Missionary Alliance. In 1925 wordt een eerste bijbelschool gesticht.
In 1933 rond zendeling Arthur Hammond de vertaling af van het Nieuwe Testament in het Khmer en in 1940 het Oude Testament.
Na jarenlang moeizaam te hebben gewerkt zien zendelingen in het begin van de jaren ’70 veel vrucht op het werk. In die tijd begint zendelingen met het op schrift stellen van talen van diverse etnische groepen in het land. Door de chaos in de jaren daarna is er veel verloren gegaan, maar sinds het begin van de jaren ’90 wordt er verder gewerkt aan verschillende talen.
Op 17-4-1975 valt de Rode Khmer Phnom Penh binnen. Op dat moment wordt het aantal Christenen geschat op 10.000 – 15.000. Het overgrote deel komt daarna om onder het bewind van de Rode Khmer of vlucht naar het buitenland.
Veel gevluchte Cambodjanen komen in de vluchtelingenkampen tot geloof door de christelijke hulpverleningsorganisaties die er werkzaam zijn. Ze richten na hun hervestiging in een derde land een kerk op. Vooral De Verenigde Staten kent vele Cambodjaanse christelijke gemeentes. Diverse leden komen met zekere regelmaat naar Cambodja terug om familie te bezoek en christelijke gemeentes te ondersteunen. In totaal zijn er ongeveer 350.000 Cambodjanen naar de USA, Canada en Frankrijk ge-emigreerd.
In 1994 wordt het aantal Christenen geschat op 5000. Iedere provincie heeft een of meer christelijke gemeentes.
De kerken blijven groeien, maar groeien ook uit elkaar. In 1996 wordt The Evangelical Fellowship of Cambodia opgericht dat moet dienen als een paraplu organisatie waar alle protestantse kerken lid van kunnen worden.


Een van de locale kerken
 
Sinds het begin van de jaren ’90 is een groot aantal zendelingen werkzaam in Cambodja. Vooral uit De Verenigde Staten, De Filippijnen, Canada, Australië, Nieuw Zeeland, Engeland en Korea. Zendelingen hebben hun eigen achtergronden meegenomen bij het stichten van kerken in Cambodja. Dit heeft erin geresulteerd dat er een grote verscheidenheid is ontstaan.
Aan de andere kant is er een sterke toename te zien van kerken die beginnen als een kleine groep die bij een gemeentelid thuis samenkomt. Deze kerken zijn geheel gesticht door Cambodjanen. Omdat veel Cambodjanen in de vluchtelingenkampen met het evangelie in aanraking zijn gekomen zijn velen er al enigszins mee bekend. 


In februari 2002 werden er bij een doopplechtigheid 450 mensen gedoopt


Hulpverleningsorganisaties
Diverse Christelijke Organisaties zijn werkzaam in Cambodja. Organisaties die ook een vertegenwoordiging in Nederland hebben zijn: 

 • Christian and Missionary Alliance
 • Internationaal Christelijk Steunfonds
 • Mission Aviation Fellowship
 • OMF
 • Operatie Mobilisatie
 • Tear Fund
 • World Vision
 • Youth with a Mission
 • ZOA Vluchtelingenzorg

 

 
 
Gebedspunten

Er kan worden gebeden voor:

 • Genezing van de mensen die trauma’s en emotionele schade hebben opgelopen door verlies van familie en zwaar lijden. De verschrikkelijke genocide van 1975-1979 waarin naar schatting 2 miljoen Cambodjanen omkwamen heeft diepe psychische en emotionele schade aangericht bij veel mensen.
 • Rechtvaardigheid in de samenleving en dat daders zullen worden bestraft voor hun misdaden.
 • Organisaties die proberen verbetering te brengen in de armzalige leefomstandigheden van veel mensen op het gebied van onderwijs, landbouw, gezondheid en ontmijning. Hierbij zijn vele christelijke organisaties betrokken.
 • Degenen die zorgen voor wezen, weduwen, gehandicapten, AIDS-slachtoffers en andere kwetsbare mensen in de samenleving.
 • Een overheid die het goede voorheeft met haar burgers. De overheid is bezig om veel taken te decentraliseren van centraal niveau naar lagere niveau’s. Velen in de overheid zijn helaas nog steeds bezig om zichzelf te verrijken ten koste van anderen en doen dit door manipulatie, leugen en geweld. Corruptie is een groot probleem.
 • Spirituele verlichting. In het gehele land worden geesten uitgebreid aangebeden en om hulp gevraagd.
 • Een goede sexuele moraal. De sexindustrie tiert welig en ongeveer 1/3 van de prostituees zijn kinderen. De sexuele losbandigheid wordt alom vooral door mannen als normaal ervaren. Velen worden besmet met het HIV.
 • De Cambodjaanse kerken ten aanzien van vrijheid van manipulatie van overheidswege en wijsheid van kerken hoe om te gaan met locale authoriteiten.
 • Goede kerkleiders; door de genocide zijn veel opgeleide mensen omgekomen
 • Trouw van de leden van de kerk over langere tijd
 • De bijbelscholen. Onder andere de Phnom Penh Bible School
 • De predikanten. Bidt voor zuiveheid van het Woord, kracht met de Heilige Geest en afhankelijkheid van God in plaats van buitenlandse hulp.
 • Eenheid onder de christenen. Er zijn door de overheid vier organen erkent en iedere kerk dient zich bij een van deze vier aan te sluiten. Bidt voor een goede samenwerking en een goed getuigenis van de kerken naar de Cambodjaanse samenleving
 • Een blijvende openheid voor verkondiging van het evangelie.
 • De Buddhistische meerderheid van de bevolking.
 • De Cham. Deze bevolkingsgroep is bijna in zijn geheel Moslim en velen zijn betrokken bij geestenverering. Er zijn maar weinig Christenen onder hen.
 • De ethnische minderheden in het oosten van het land. Onder ander onder de Mnong zijn veel mensen Christen geworden. Kerken zijn klein, maar groeien onder de Tampuan, Krung, Kravet and Jarai.
 • Verlossing van zonden door geloof in het het kostbaar bloed van Jezus Christus
 • De christelijke media. Er is grote behoefte aan vertaling van onderwijsmateriaal. Vooral CMA heeft al veel vertaald. The UBS en anderen voorzien Cambodja van bijbels. De Jezus-film is een aantal keren op tv uitgezonden. FEBC, CCI en TWR. zenden christelijke programma’s uit.

Bestuurlijke indeling
Cambodja is onderverdeeld in 20 Khett (provincies) en 3 krong (stedelijke gebieden).

Geografie
Cambodja heeft een oppervlakte van 181.035 km². In het zuiden heeft Cambodja een kustlijn van ongeveer 441 kilometer aan de Golf van Thailand. Behalve in het zuidoosten worden alle grenzen van Cambodja gevormd door lage gebergtes. Binnen deze grenzen ligt een grote laagvlakte die het hart van Cambodja vormt.

Deze vlakte is het meest dichtbevolkte deel van Cambodja en is zeer vruchtbaar door de overstromingen, natte rijstbouw vormt hier het belangrijkste landgebruik. De Mekongrivier die stroomt vanaf Laos in het noorden tot aan Vietnam in het zuidoosten zorgt voor de drainage van dit gebied. Centraal in deze laagvlakte in het noordwesten van Cambodja ligt het Tonlé Sapmeer (‘Groot Meer’ in het Khmer). In het droge seizoen stroomt het water via de Tonlé Saprivier in de Mekong. In het natte seizoen verandert de stroomrichting echter door de hoge waterstand in de Mekong. Het water stroomt dan het meer, dat daardoor verdrievoudigt in oppervlak. Het meer wordt dan het grootste zoetwatermeer in Zuidoost-Azië.

Ongeveer 75 procent van Cambodja ligt op een hoogte van minder dan 100 meter boven het zeeniveau. In het zuidwesten van Cambodja ligt het Kravanhgebergte (Cardamongebergte) met als hoogste piek de Aoralberg van 1771 meter. Dit gebergte heeft een uitloper langs de kust tot aan de grens met Vietnam genaamd het Damreigebergte (Olifantgebergte) met pieken tussen de 500 en 1000 meter. De westelijke grens van Cambodja met Thailand wordt gevormd door een heuvelachtig gebied met toppen tot 500 meter. Aan de noordelijke grens met Thailand liggen de steile Dongrekbergen met pieken tot 700 meter, ook de Preah Vihear Tempel ligt in dit gebergte.

Natuur
Cambodja bestond vroeger voor een groot gedeelte uit regenwoud. Door de massale houtkap in de afgelopen jaren is dat nu nog maar 52% van het oppervlak van het land (voorheen 75%). Aan de kust komt ook veel mangrovebegroeiing voor. De rest is in gebruik als akkerland.

Klimaat
Cambodja heeft een tropisch moessonklimaat. De gemiddelde temperatuur is het hele jaar door ongeveer 30 graden. De temperatuur varieert van 10 graden in de koele maanden tot 45 graden in de zomer. Cambodja kent twee moessons: de droge noordoostmoesson van november tot april, als de winden uit het noordoosten komen, en de natte zuidwestmoesson van mei tot oktober, als de winden uit het zuidwesten komen en veel regen brengen. De periode met de minste regenval is januari – februari.

Economie
Cambodja is een zeer arm land en de economie draait zeer slecht door de vele oorlogen. Voor 1970 produceerden de boeren genoeg voedsel voor de behoeften van het land. Maar tegen 1986 was dit door de vele vernielingen nog maar 75%. Landbouw is de belangrijkste activiteit en rijst, rubber en maïs zijn de belangrijkste gewassen. Er is bijna geen industrie en de industrieën die er zijn produceren voornamelijk voor binnenlandse consumptie.

Tijdens de economische crisis in Azië in 1997 kwam de economie tot een stilstand. Dit kwam ook door onrust, burgeroorlog en politieke crisis. In 1999, het eerste volledige jaar zonder gevechten in 30 jaar, begon de economie mede dankzij hervormingen weer te groeien met 5%. In 2000 groeide het BNP met 5%, in 2001 met 6,3% en in 2002 met 5,2%.

Toerisme
Het toerisme is de snelst groeiende sector in de Cambodjaanse economie in de laatste jaren. Dit ondanks dat er 20 Amerikaanse dollar betaald moet worden bij aankomst in Cambodja en er hoge toegangsprijzen voor monumenten zijn. In het jaar 2000 waren er 34% meer toeristen dan in 1999 en in het jaar 2001 groeide het zelfs met 40% tot aan de terroristische aanslagen in New York van 11 september.

Ondanks deze groeipercentages staat de regering voor een grote uitdaging. Het grootste deel van de begroting wordt nog steeds betaald met buitenlandse hulp en de politieke instabiliteit en corruptie houden veel buitenlandse investeerders tegen. Ook het gebrek aan scholing en de bijna totale afwezigheid van enige infrastructuur op het platteland zorgen voor grote problemen in de nabije toekomst.
Bezienswaardigheden

Politiek

 
Een van de grote problemen is nog steeds de influx van Vietnamezen die in Cambodja komen wonen. De Khmer Krom (Khmer in zuidelijke Vietnam) vormen daarbij een politiek probleem voor de regering. Er heerst in Cambodja dan een sterk anti-Vietnamees sentiment. De Thais worden daarnaast beschouwd als kolonisator en de woede hierom is door politieke figuren gebruikt om in januari 2003 een grote onrust tegen Thaise bedrijven en instellingen uit te lokken. Onder andere de Thaise ambassade is toen afgebrand.

Aids vormt een groot probleem met een grote toename in het aantal gevallen in recente jaren. Dit komt onder andere door de pertinente weigering van de Khmer-man om condooms te gebruiken bij het geslachtsverkeer en de grote rol die prostitutie speelt in de cultuur (net als in Thailand en andere Aziatische landen) waarbij het normaal is voor een man om al vanaf de puberteit een prostituee te bezoeken.

De grote politieke rivaliteit tussen de partijen van Hun Sen, prins Norodom Ranariddh (gesteund door koning Norodom Sihanouk) en Sam Rainsy in combinatie met de overvloedige beschikbaarheid van oorlogstuig vormen een gevaar voor de stabiliteit van het land. Tevens heerst er corruptie. Zo steekt een kring rond de corrupte regering een miljoenenopbrengst uit de massale houtkap in eigen zak. Cambodjanen die daar tegen in opstand komen riskeren hun leven. De schrijnende armoede die van dat alles het gevolg is, tezamen met de talloze landmijnen en de gevolgen daarvan vormen op het platteland een groot probleem.

De naam Cambodja
Cambodja is zo vaak van naam veranderd dat het af en toe een beetje verwarrend is. De Cambodjanen zelf noemen hun land Kampuchea, deze naam is afgeleid van het woord Kambu-ja. Deze naam betekent letterlijk: zij die geboren zijn door Kambu. Kambu is volgens een mythe de grondlegger van Cambodja. Deze mythe gaat zover terug als de 10e eeuw. Het Portugese woord Camboxa en het Franse Cambodge, waarvan wij de naam Cambodja hebben overgenomen, stammen direct van Kambu-ja.
%d bloggers liken dit: